Goede voornemens! Hoe ga ik het volhouden?

Goede voornemens! Hoe ga ik het volhouden?

Een nieuw jaar begin ik altijd vol goede voornemens, toch weet ik dat ik soms snel weer in mijn oude gewoonten verval. Hoe zorg ik nu dat ik dat toch vol ga houden?

Het 6-fasenmodel van M.F.K. Balm laat zien dat er meer stappen nodig zijn dan alleen het formuleren van je goede voornemen. Een veranderproces vraagt geduld, kennis van gedrag en flexibiliteit van zowel diegene die zijn gedrag wil veranderen als dat van zijn omgeving. Als je het leest is het eigenlijk heel logisch.

Balm omschrijft in zijn 6-fasenmodel het proces waar mensen doorheen gaan gedurende verandering. Mensen doorlopen volgens hem zes fasen:

 1. Openstaan – Wanneer iemand niet openstaat voor verandering, is hij niet in staat om zijn gedrag te veranderen of aan te passen.
 2. Begrijpen – Vervolgens moet je begrijpen en inzien wat het nieuwe gedrag inhoudt.
  Wanneer je in eigen woorden kan omschrijven wat het gewenste gedrag is en welke voordelen het biedt, kan de verandering tot stand komen.
 3. Willen – Verandering in gedrag wordt pas reëel, wanneer iemand daadwerkelijk wil veranderen.
  De voordelen van het nieuwe gedrag wegen dan zwaarder dan de nadelen.
 4. Kunnen – Verandering moet je (aan)kunnen.
  Door kennis te hebben van de wijze waarop het nieuwe gedrag kan worden volgehouden, lukt het beter om niet in oude gewoontes terug te vallen.
 5. Doen – In deze fase wordt de verandering in praktijk gebracht. Daarbij moeten onvoorziene problemen en tegenslagen overwonnen worden.
  Laat je daardoor niet afleiden.
 6. Volhouden – Het nieuwe, aangepaste gedrag moet een tweede natuur worden en in je levenspatroon worden verweven.
  Alleen door positieve resultaten en volledige support door de omgeving kan men volhouden. Geniet ook van de successen, dit helpt enorm om het vol te houden.

Dus of het nu gaat om een betere balans te vinden tussen werk en privé, een opgeruimder of gezonder leven, bovenstaande stappen moeten we doorlopen wil het tot resultaat leiden. Stapje voor stapje. En vier je successen!

Veel succes

Tineke

Bron: Balm, M.F.K. (2002). Exercise Therapy and Behavioural Change.